6 november 2013

Ontruiming klooster Gesú

Geachte gemeenteleden van de PKB,

U zult vast via de media gehoord hebben dat het ons bekende klooster Gesú gisteren door de politie ontruimd is. Voor de mensen die daar vanuit onze gemeente bij betrokken waren – als bewoner of als diaken, ouderling, predikant – is dat een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest. We zijn in eerste instantie heel dankbaar dat er geen ernstige ongelukken gebeurd zijn met de mensen die we allemaal goed kennen, zoals de familie Ismaïli. Als gevolg van het verlies van onderkomen is er vervolgens door een 16-tal mensen die we allemaal in meerdere of mindere mate kennen, waaronder de 7 leden van de familie Ismaïli, een hulpvraag bij de kerk neergelegd. Deze mensen hebben op zeer korte termijn onderdak nodig. Enkelen van hen hebben in verband met de commotie van de ontruiming al een of twee nachten bij gemeente­leden thuis geslapen. Vanuit de kerk zijn we nu bezig om naar een meer permanente mogelijkheid te zoeken;  we hebben de mensen zelf ook met klem gevraagd om daar zo actief mogelijk in te zijn.

Op dit moment is er in de kerk, in de krocht, een noodslaapgelegenheid ingericht voor maximaal 16 mensen. We hebben de mensen die daar gebruik van maken op het hart gedrukt dat zij, al dan niet met hulp van mensen van onze kerk, vóór het einde van de week (uiterlijk zaterdag 9 november) een oplossing gevonden moeten hebben. We hopen en bidden dat dat inderdaad het geval mag zijn.

U heeft mogelijk het werk van onze kerk rond de bewoners van dit pand  – voornamelijk via de betrokkenheid van diaken André Kolodziejak – in beeld gezien in enkele journaaluitzendingen en bij de uitzending van de Terzake van gisteravond (maandag 4 november). Gezien deze ongewone gebeurtenissen die er zich nu onder andere rond onze kerk afspelen, heeft de Kerkenraad gemeend om u zo goed mogelijk te moeten informeren over de stand van zaken op dit moment. Daarmee is ook gezegd, dat wie zich geroepen voelt om op welke manier dan ook te helpen, niet hoeft te aarzelen om dat even te melden, bijvoorbeeld op het Kerkelijk Bureau. Wanneer u, tenslotte, nadere informatie zoekt, kunt u altijd terecht bij het Kerkelijk Bureau of bij de beide predikanten.

Dankend de God van alle leven,
was getekend met een hartelijke groet,
de Kerkenraad Protestantse Kerk Brussel

Wees en weduw en ontheemde

doet Hij wonen op zijn erf.

Liedboek 146: 5

de Kerkenraad was in vergadering bijeen op 4 nov. 2013

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht