5 december 2017

Oecumenische viering: “Recht door zee”

Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen
Oecumenische Dienst in Vossem op dinsdag 23 januari 2018

De gebedsdienst voor de eenheid onder de christenen van verschillende denominaties werd dit jaar voorbereid door de kerken uit de Caraïben, de eilanden van Midden-Amerika.
Het thema “Recht door Zee” komt uit Exodus 15, verzen 1 tot 18: het danklied van Mozes en zijn zuster Mirjam voor de bevrijding van de Israëlieten na de veilige doortocht door de Schelfzee.

De Caraïbische kerken maken een parallel tussen de bevrijding van de Israëlieten en de bevrijding van de slaven in het Caraïbisch gebied (Afrikanen, Indiërs, Chinezen).
De geschiedenis van het Christendom in de Caraïben heeft twee kanten. De kolonisten gebruikten de bijbel enerzijds als rechtvaardiging voor hun wangedrag.
Ze onderwierpen de oorspronkelijke inheemse bewoners van deze landen, voerden goedkope arbeidskrachten aan als slaven. Dat gedrag werd soms gerechtvaardigd door een beroep te doen op de bijbel.

Zendelingen hebben aan de andere kant mensen de bijbel aangereikt als bron van leven. De bijbel gaf kracht aan hen die te lijden hadden onder de koloniale machthebbers.
De bijbel is nog altijd een bron van troost en bevrijding. Hij inspireert de christenen van de Caraïben om de levensomstandigheden aan te pakken die de menselijke waardigheid ondermijnen.
Als de ijzeren ketens van de slavernij van onze handen vallen, komt er ruimte voor liefde en gemeenschap.

Wij bidden als christenen om deze eenheid. En bevrijding niet alleen van de slavernij en de ketens, maar vandaag ook van de dehumanisering: armoede, geweld, onrechtvaardigheid, willekeur, drugs, pornografie, prostitutie… Terug dus naar menselijke waardigheid.
Samen met de rooms-katholieken van Tervuren en Overijse, met de anglicanen en de baptisten, zullen wij, naar jaarlijkse gewoonte, op dinsdag 23 januari 2018 om 20.00 uur, weer een oecumenische kerkdienst houden in de parochiekerk van Vossem (Dorpsplein).

Na afloop van de dienst kunnen wij elkaar informeel ontmoeten in het nabijgelegen parochiecentrum.

Otto Chrispeels

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht