23 januari 2014

Oecumenische Viering in de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

Op 23 januari j.l. werd in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michael en Gabriël de jaarlijkse Oecumenische Viering gehouden ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen.

Hieronder tonen wij een paar foto’s van deze gebeurtenis.

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur