12 januari 2014

Nadere informatie over onze gasten die in de kerk verblijven

Brief aan de gemeente 12 januari 2014

Met een hartelijke groet,

Han Rooze, moderator van de Kerkenraad

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020