27 juni 2017

Naar een koolstofarme wereld

Een appèl voor VPKB gemeenten, catechese-, jeugd- en gezinsgroepen.

“De zorg voor ons ‘gemeenschappelijk huis’, de aarde, is een deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven.” (Laudato Si, p 228)

We worden al jaren geconfronteerd via allerlei kanalen met het thema ´klimaatverandering´. Door de ene wordt het geminimaliseerd of ontkend; anderen verkondigen het einde van de leefbaarheid van onze aardbol.
Klimaatveranderingen zijn er altijd geweest maar die kwamen als gevolg van natuurlijke veranderingen (denk maar aan het uitsterven van de dinosaurussen of de ijskappen die Europa hebben bedekt).

Feit is dat we nu geconfronteerd worden met een, naar het lijkt, op hol geslagen klimaat (op de ene plek stijgt de temperatuur: denk aan het afsmelten van de ijskap op de Noordpool en de Zuidpool; in andere gebieden valt er nog minder regen als men kan verwachten in dat gebied en op andere plaatsen regent zodanig veel dat de landbouw er in de problemen komt.

Deze verstoring is echter een rechtstreeks gevolg van de menselijke aanwezigheid. De welvaart is na 1950 enorm gestegen en dus ook ons consumptiegedrag. Dus produceren we steeds meer afval, waaronder broeikasgassen.
En al deze dingen samen brengen met zich mee dat ook wij (= de kerken) ons realiseren dat het ook onze verantwoordelijkheid is en dat we ons serieus zorgen moeten gaan maken over welk een wereld we aan onze kinderen en kleinkinderen zullen nalaten en daarnaar gaan handelen.

Onze politici hebben in Parijs (december 2015) bepaalde afspraken gemaakt om op termijn geen CO2 of andere broeikasgassen meer uit te stoten. Dus geen bijdrage te leveren aan de wereldwijde klimaatopwarming. Maar het zijn natuurlijk niet alleen zij, die zich daarover moeten
buigen. Iedereen, jong of oud, individueel of als gemeente, wordt opgeroepen om de komende jaren zelf stappen te zetten. Maak daarom een eigen klimaatplan!

Ecokerk heeft een checklist opgesteld om te kijken of elk van ons en wij allen tezamen iets (meer) kunnen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. De checklist kan helpen om alles eens op een rijtje te zetten, te kijken wat al gebeurt en ontdekken wat nog kan gebeuren. Dat geldt ook voor kerken. De lijst bevat een aantal onderdelen, die te maken hebben met de inrichting en de energie-voorziening van uw kerkgebouw of gemeentecentrum.

Onze kerk heeft besloten om deel te nemen en deze checklijst in te vullen. Onder ´elke groep een klimaatplan´ op de website van klimaatnetwerk bekijken wat u persoonlijk kunt bijdragen. Zie www.klimaatnetwerk.be of protestant.link.be.
Namens de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving, die betrokken is bij Ecokerk, een onderdeel van Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede:

Greet Heslinga

zie ook: http://netrv.be/ecokerk/klimaatnetwerk/511-protestantse-kerk-brussel

Nieuwe lampen en ramen

De VPKB-werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS) helpt sinds enkele maanden plaatselijke kerken om stappen te zetten op weg naar een koolstofarme wereld. Dat gebeurt o.a. met een checklist, waarop kerken zelf kunnen kijken hoe verantwoord ze met energie omgaan, en ook welke stappen ze zouden kunnen zetten in de richting van duurzaam gebruik van energie en grondstoffen.

De Protestantse Kerk Brussel heeft in de maand juni 2017 enkele grote stappen in die richting gezet. Er werden nieuwe lichtarmaturen voor led-verlichting geplaatst in de kerkzaal; dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de financiën van de kerk.
Led-verlichting betekent een grote besparing op ons energiebudget.
Ook werd de vensterisolatie aangepakt: er werden voorzetvensters met dubbel glas geplaatst in de kerkzaal en op andere plaatsen in het gebouw. Ledverlichting en dubbele beglazing: twee belangrijke thema’s op de checklist van KidS voor duurzaam gebruik van energie.

ds. Douwe Boelens

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht