21 november 2015

Mededeling rond de terreurdreiging

We houden de lofzang gaande

Aan de gemeenteleden van de Protestantse Kerk Brussel,

U zult ongetwijfeld begrepen hebben dat vandaag, zaterdag 21 november, het dreigingsniveau in Brussel verhoogd is tot het maximale niveau. Het openbaar vervoer is stilgelegd en verschillende openbare bijeenkomsten zijn afgelast. Op dit moment is nog niet duidelijk of dat ook voor zondag het geval zal zijn.

Het is goed om, voor zover dat nu mogelijk is, duidelijkheid te geven over de vraag of onze kerkdienst morgen door zal gaan. Om te beginnen: wanneer er een duidelijk expliciet verzoek is van de autoriteiten om de kerkdienst af te gelasten, zullen wij dat verzoek opvolgen.

Nu is dat echter NIET het geval.

Gedurende de afgelopen week is er een overleg geweest met de politie, en zijn er een aantal maatregelen afgesproken waaraan wij ons willen houden. Die maatregelen zijn:

–          De buitendeur van de kerk zal altijd gesloten blijven.

–          Tijdens de inloop naar de kerkdienst blijven we alert op mensen die we niet kennen.

–          Er mogen geen pakketjes worden achtergelaten in de inkomsthal of garderobe. Dat geldt dus ook voor spullen en kledingzakken die mensen mee willen brengen voor het PSC. Houdt u die a.u.b. voorlopig nog maar thuis, of breng het rechtstreeks.

Zoals de situatie nu is, kiezen we ervoor om morgen, zondag 22 november, de kerkdienst als het maar enigszins mogelijk is, WEL door te laten gaan. Uiteraard moet u zelf uw eigen afweging maken en u vrij voelen om eventueel anders te kiezen. Maar de kerkdienst waarin wij de gedachtenis eren van hen die ons dit jaar ontvallen zijn zal, zonder tegenbericht, gewoon doorgaan.

Deze overweging is mede ingegeven door de woorden die ouderling Rob van Drimmelen naar aanleiding van de situatie aan de Kerkenraad mailde:

Juist in zo’n situatie moeten we bijeenkomen om te schuilen bij elkaar en bij God.

Juist in zo’n situatie mogen we samen uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer.

Juist in zo’n situatie mogen we samen (uit de Openbaringentekst van deze zondag) lezen dat alle tranen worden afgewist.

Juist in zo’n situatie mogen we bevestigen (uit de Matteüstekst van deze zondag):

“Gelukkig zijn de zachtmoedigen en de vredestichters”.

En juist in zo’n situatie moeten we samen de doden gedenken; degenen uit ons midden die ons zijn ontvallen en ook die het slachtoffer zijn geworden van geweld en terreur.

Laten we elkaar op zondag mogen ontmoeten om in alle gemoedsrust en vol vertrouwen in de toekomst van de God die alle mensen liefheeft, en als volgelingen onze Heer Jezus Christus, de lofzang gaande te houden,

Met een hartelijke groet,

Han Rooze, moderator Kerkenraad PKB

Ds. Douwe Boelens

Ds. Anne Kooi

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht