29 mei 2018

Oproep ten dienste van een gemeenschappelijk kerkblad

Geachte kerkleden van de Protestantse Kerken in Anderlecht, Brussel en Vilvoorde,

Zoals u waarschijnlijk al wel vernomen hebt, zouden de Protestantse Kerken binnen en buiten de Ring van Brussel in de toekomst het liefst samen één kerkblad willen uitbrengen.
Er zijn verschillende redenen om tot een gemeenschappelijk kerkblad te komen:
Zo’n kerkblad kan een impuls betekenen voor verdere samenwerking tussen deze kerken. De lezers van een gemeenschappelijke blad zijn immers beter op de hoogte van het reilen en zeilen in hun buurgemeenten.
Daarnaast kan een gemeenschappelijk kerkblad een besparing opleveren van tijd (redactie-werkzaamheden) en van geld. Alle drie betrokken kerken zouden daar profijt van hebben.
Een eerste poging om tot een gemeenschappelijk kerkblad te komen is helaas mislukt, omdat er geen consensus bleek te zijn rond de naam die het blad zou krijgen.
De leden van het Drie-kerken-overleg doen daarom een oproep aan alle kerkleden van de VPKB-gemeenten in Anderlecht, Brussel en Vilvoorde om hun suggesties voor een naam in te dienen, waaruit de leden van het Drie-kerken-overleg een keuze kunnen maken.
De naam van het blad zou een zekere link moeten hebben met de drie betrokken kerken.
Verder zou de naam van het blad uit twee delen kunnen bestaan in de trant van: “NAAM/Protestants Kerkblad voor…” of iets dergelijks.
Tegelijkertijd zijn de drie kerken op zoek naar vrijwilligers om deel te nemen aan redactie en opmaak van het nieuwe kerkblad. Voor dat laatste hebben we nood aan enkele personen die bereid zijn om de software te leren kennen waarmee een kerkblad kan wordt opgemaakt.
Om in de toekomst maandelijks een kerkblad te kunnen uitgeven, zullen we enkele nieuwe leden voor de redactieraad moeten vinden. Voelt u zich aangesproken?
Uw suggesties en opgaven voor een naam of voor nieuwe redactieleden kunt u vóór 15 augustus opsturen naar kerkbrief@gmail.com onder vermelding van “nieuw kerkblad”. Het is de bedoeling dat het nieuwe kerkblad in de maand oktober voor het eerst zal verschijnen.

Namens het Drie-kerken-overleg van de Protestantse Kerken in Anderlecht, Brussel en Vilvoorde,
ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty