4 november 2013

Terzake – ontruiming klooster Gesú

4 November j.l. is er een aflevering (nr 170) geweest van Terzake met daarin André Kolodziejak inzake de ontruiming van het bekende klooster Gesú. Waaronder de leden van de familie Ismaili.

LINK

Andre Kolodziejak- 05112013

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty