4 november 2013

Terzake – ontruiming klooster Gesú

4 November j.l. is er een aflevering (nr 170) geweest van Terzake met daarin André Kolodziejak inzake de ontruiming van het bekende klooster Gesú. Waaronder de leden van de familie Ismaili.

LINK

Andre Kolodziejak- 05112013

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020