28 april 2013

Jongerendienst

Het gebod om lief te hebben lijkt met zichzelf in tegenspraak. Als gemeente oefenen we ons in het gebod om life te hebben: ieder voor zich en samen voor het aangezicht van God. Een bijzondere zondag: jeugdkerkdienst.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty