Israëlzondag

8 mei 2016, 10.15 uur

Bent u vertrouwd met de activiteiten van de Werkgroep Jodendom?
Wij geloven dat we alleen kerk kunnen zijn in verbondenheid met Israël, het Joodse volk.
De Werkgroep Jodendom van de VPKB heeft als doel, daar concreet vorm aan te geven. Dit kan onder meer door:

Dit alles in een open verhouding tot de islam. Daarom onderhouden we nauw contact met de Werkgroep Islam van de VPKB.

Geschiedenis

De voorloper van de werkgroep werd in 1968 opgericht: de Belgische Protestantse Raad (later Nationale Protestantse Commissie) voor de betrekkingen tussen Jodendom en Christendom. Voortrekker was  predikant dr. Willem Zuidema, die ook het interuniversitair studiecentrum voor Jodendom en Christendom oprichtte, het Institutum Iudaicum. De Commissie gaf in 1997 een brochure uit met 17 stellingen over het verband tussen de christelijke kerk en het Jodendom. Zij werkt nauw samen met de Nationale Katholieke Commissie voor de betrekkingen met het Jodendom, onder meer via het Overlegorgaan van Christenen en Joden in België.

Uitgangspunten

De Verenigde Protestantse Kerk in België heeft, als deel van de ene wereldkerk, de opdracht om in navolging van Jezus de ‘goede boodschap’ van Gods komende rijk te brengen. Zoals de apostel Paulus schrijft, putten Jezus en zijn volgelingen deze boodschap uit de heilige boeken van de profeten’. Die bepaalden ook het leven van Jezus, als nakomeling van David. De kerk, de gemeenschap van Jezus’ volgelingen, gebruikt de Bijbel van de joden, het Oude Testament, en kan het Nieuwe Testament alleen maar lezen op het fundament van Mozes en de profeten. De kerk is daarom met huid en haar verbonden met Israël, het joodse volk. Waar deze verbondenheid ontkend wordt, snijdt de kerk haar eigen geestelijke wortels door.

De kerk is ook verbonden met de islam in zoverre deze aansluit bij allerlei tradities uit het Oude en Nieuwe Testament. Men kan Jezus’ samenvatting van de Wet van Mozes, in het liefhebben van God boven alles en het liefhebben van de naaste als zichzelf, beschouwen als een religieus en zedelijk richtsnoer dat van belang is voor de drie monotheïstische tradities (Marcus 12:30-31).

Activiteiten

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht