31 januari 2017

Interreligieuze Samenwerking in Dilbeek

Sinds september 2016 komen in Dilbeek mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen samen als ‘Interreligieuze Samenwerking Dilbeek’ (ISD). Het initiatief hiervoor is genomen vanuit spontane contacten tussen voorgangers van de Rooms-katholieke gemeenschap, de Ahmadiyya Moskee in Groot-Bijgaarden, de Evangelische Kerk Dilbeek en de Protestantse Kerk Brussel. Ze hebben in goede verstandhouding besloten samen iets “van de grond te tillen”.

De bedoeling van de organisatie is om tot een beter verstaan van elkaar, van andere godsdiensten en levensbeschouwingen te komen, om samen vrede en welzijn in de omgeving van Dilbeek te bevorderen.
In de ogen van velen zijn godsdiensten en levensbeschouwingen weliswaar verantwoordelijk voor vijandschap en geweld; de oprichters van de “Interreligieuze Samenwerking Dilbeek” wensen een ander gezicht van godsdienst en levensbeschouwing te laten zien: het verlangen en het streven naar vrede en welzijn voor anderen zoals voor henzelf.
De ISD staat natuurlijk geheel open voor andere godsdienstige en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Dilbeek om zich bij haar en haar doelstellingen aan te sluiten.

Als eerste project heeft de ISD een symbolisch evenement georganiseerd, waarmee de interreligieuze samenwerking letterlijk naar buiten treedt. Er zal op zaterdag 18 februari 2017 een notenboom, een okkernoot geplant worden op de hoek van de Robert Dansaertlaan en de Stationsstraat in Dilbeek.
Deze boom is een geschenk van de gemeente Dilbeek.

De gedachte achter het planten van een boom is, dat een jonge boom moet groeien – zoals de samenwerking tussen godsdiensten en levensbeschouwingen moet groeien.
Een boom heeft regelmatige zorg nodig om zich voorspoedig te kunnen ontwikkelen – zoals ook de samenwerking tussen godsdiensten en levensbeschouwingen regelmatige zorg nodig heeft.
Als de boom zich goed ontwikkelt, geeft hij na verloop van tijd schaduw en zelfs vruchten; de vogels kunnen hun nesten maken in zijn takken. Het planten van een boom kan gezien worden als een investering in een langdurige, vreedzame toekomst. Op gelijke wijze kan samenwerking tussen godsdiensten en levensbeschouwingen tot een leefklimaat leiden waarin het voor allen goed toeven is.

Het planten van de boom begint op zaterdag 18 februari om 15.30 uur. Na het planten zullen de voorgangers van de verschillende gemeenschappen een kort woordje spreken over “hoe mensen in vrede kunnen samenleven volgens de heilige boeken”.

Ook zal er een woordje gesproken worden door een vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur.
De bijeenkomst wordt besloten door een receptie met hapjes en drankjes in het Savio-centrum.
U bent allen van harte welkom om op zaterdag 18 februari aanwezig te zijn bij de feestelijke boomplanting in het teken van vrede en begrip tussen geloven en levensbeschouwingen.

ds. Douwe Boelens, ISD-secretaris ad interim

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht