14 mei 2015

Hemelvaartsdag: dauwtrappen

Op 14 mei was het Hemelvaartsdag.

Een groep mensen uit onze kerk kwam die dag in alle vroegte bijeen bij een zeer gastvrij echtpaar in Wemmel. Netjes om 6.00 uur, zoals afgesproken, was iedereen ter plekke. We aten er een bordje stevige pap, maar meteen daarna begon de grote wandeling, het ‘dauwtrappen’ door de velden in de Noordrand van Brussel.

De wandeling duurde tot ongeveer halftien; toen waren we weer mooi terug op het adres waar we begonnen waren. Daar wachtte ons een heerlijk ontbijt met alles erop en eraan.

Na een uurtje kwamen er meer leden van de gemeente. We hielden een vrolijke dienst met mooie liederen ter gelegenheid van Hemelvaartsdag. Een bekwame pianist begeleidde ons bij het zingen. Tof!

Onze hartelijke dank voor het gastvrije echtpaar in Wemmel!

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht