15 februari 2012

Guy Liagre nieuwe
secretaris-generaal van de KEK

De synodale raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België heeft kennis genomen van de verkiezing van zijn voorzitter, dr. Guy Liagre tot nieuwe secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken (KEK) met zetel te Genève. Hij volgt Prof. Dr. Viorel Ionita op, die als secretaris-generaal a.i. in oktober 2011 met pensioen ging.
De synodale raad feliciteert dr. Liagre met zijn nieuwe benoeming, die ingaat op 1 juni 2012.
Hij werd verkozen door het Centraal Comité, dat op 24 en 25 januari jl. in Genève bijeenkwam. Na zijn verkiezing liet Dr. Liagre weten: ‘Gedurende jaren heeft de KEK eraan gewerkt om ervoor te zorgen dat de christelijke stem niet verloren gaat op Europees vlak. Ik zie het als een uitdaging om als secretaris-generaal van een Europese oecumenische instelling aan de slag te gaan in een tijd waarin Europa en de wereld zo vlug veranderen in iets wat te moeilijk te voorspellen valt. De KEK is volop aan het reorganiseren en ik ben blij om aan deze vernieuwing deel te nemen en deze te stimuleren.’
De nieuwe secretaris-generaal werd geboren in Gent in 1957. Na zijn theologische studies aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel, was hij achtereenvolgens predikant in de kerken te Menen (1984-1990) en te Brussel (1990-2005), vooraleer hij in 2005 voorzitter werd van de Verenigde Protestantse Kerk in België, een ambt waarvoor hij in 2009 voor een tweede mandaat verkozen werd.
Naast zijn ambt als voorzitter van zijn eigen Kerk, is hij ook voorzitter van de Belgian Council of Religious Leaders en voorzitter van het Overleg van Christelijke Kerken in België, een organisatie waarin Belgische Kerken (de anglikaanse, de rooms-katholieke, de protestantse en de orthodoxe) samenwerken. Tevens is hij covoorzitter van de Administratieve Raad voor de Protestants-Evangelische Eredienst, die instaat voor de relaties met de Belgische overheid.
Dr. Liagre vertegenwoordigde zijn Kerk in heel wat internationale oecumenische vergaderingen en is ook actief in de World Methodist Council, de World Communion of Reformed Churches en de Community of Protestant Churches in Europe. Hij is voor het ogenblik tevens lid van de commissie Church and Society van de KEK. Hij behaalde een doctoraat in de kerkgeschiedenis aan de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en heeft meerdere boeken op zijn palmares staan. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Frans, Duits.
Hij is gehuwd, heeft vier volwassen kinderen en drie kleinkinderen.


Aansluitend op bovenstaand bericht willen wij dr. Liagre, voormalig voorganger van onze gemeente, graag van harte feliciteren. Zijn verkiezing tot secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken is een bekroning van zijn jarenlange en onvermoeibare inzet. Wij wensen hem Gods zegen en wijsheid toe bij het toeleven naar en straks vervullen van deze taak met vele verantwoordelijkheden!

Namens de kerkenraad van de Protestantse Kerk Brussel,
ds. Steven Fuite

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht