20 februari 2012

Een schitterende vleugelpiano voor de kerk

door Otto Chrispeels

De prachtige vleugelpiano met ds. Steven Fuite aan het klavier,
koster Yves en een paar enthousiaste zangers van Gaudeamus ernaast.
Foto: Otto Chrispeels

Sinds een paar maanden staat er een schitterende zwarte Yamaha vleugelpiano in de kerk. Hij is al een paar keer gebruikt in een kerkdienst, dus is het hoog tijd om iets meer informatie over dit instrument te geven.
De twee bestaande oude piano’s – één in de kerk en één in de krocht – twee erfstukken, hebben vele jaren dienst gedaan, maar de kwaliteit liet zo langzamerhand veel te wensen over.
En toen, in juni vorig jaar, was er een opportuniteit om een vleugelpiano in uitstekende staat (bouwjaar 1974) te kopen. Dit instrument stond in Heverlee bij een familie die naar Singapore zou gaan verhuizen en hij kon niet mee in de verhuiscontainer. Een klein probleem: de prijs, € 9.000.
Er werd snel contact opgenomen met het Dagelijks Bestuur van de kerk en met de Kerkenraad en daar bleek dat men bereid was een piano te kopen tot ongeveer € 4.000.
In allerijl werd er een kleine commissie van drie benoemd die een fondsenwervingsplan opstelden om de ontbrekende € 5.000 bij elkaar te vinden.
Maar toen kwam opeens het bericht dat er een belangrijk legaat voor de kerk op komst was, een legaat van mevrouw Betty Serckx-van Dijk, overleden begin 2011. Betty was – en dat weten veel dames uit de gemeente nog – een fervent koorlid: in het dameskoor van Pien van Leeuwen en later in het koor van Nel Vanden Steene. Als Betty, voor haar overlijden, geweten had dat we op zoek waren naar een piano zou ze ongetwijfeld een deel van het legaat bestemd hebben voor zo’n piano. Dus hebben we gedacht in de geest van Betty Serckx te handelen door de piano te betalen uit het onlangs ontvangen legaat. Een mooier hommage aan Betty kunnen (konden) wij niet brengen.
De vleugelpiano is verhuisd van Heverlee naar de Graanmarkt en gestemd door Maarten Wilbrenninck. Hij heeft ook gezorgd voor wieltjes onder de poten en voor een nieuwe hoes die de vleugelpiano beschermt. Er werd tevens een bijpassende pianobank aangeschaft. Met dit prachtige instrument heeft de kerk nu meer mogelijkheden om de erediensten muzikaal te omlijsten en ook andere muzikale evenementen in onze kerk te laten plaatsvinden.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht