5 februari 2020

Dubbel jubileum op 6 en 7 juni

Op zaterdag 6 en zondag 7 juni viert de Protestantse Kerk Brussel een dubbel jubileum.

Het jubileum betreft de 50 jaar van het kerkgebouw aan de Nieuwe Graanmarkt en de 25 jaar van het samengaan van twee eerdere kerkgemeentes, het ontstaan van de ‘Samen-op-Weg’-kerk.

Op zaterdag 6 juni houden we een ontvangst voor al onze buren en vrienden in ons kerkgebouw. Deze ontvangst duurt van 15.00 tot 18.00 uur.

Op zondag 6 juni houden we om 10.15 uur een feestelijke kerkdienst met veel muziek, en daarna, om 12.00 uur, een feestelijke receptie, die vooral voor vroegere en huidige leden en predikanten van de kerk bestemd zijn.

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Dubbel Jubileum van de Protestantse Kerk Brussel op 6 en 7 juni