De kerk in beeld

Er worden regelmatig foto’s gemaakt bij bijzondere diensten en gebeurtenissen. Hieronder vindt u een reeks fotoreportages.


Paasfeest, 1 april 2018

Op 1 april 2018 vierden we, met miljoenen christenen over de hele wereld, het Paasfeest. De dienst begon met het biinenbrengen van de nieuwe paaskaars.

Kerkkriebels, 22 oktober 2017

De voorbereidingsgroep kijkt tevreden terug op deze jaarlijkse happening. Zij hoopt dat iedereen heeft genoten van dit gemeentefeest. Oud en jong was naar de kerk gekomen om dit mee te maken. De kerk zat fijn vol! De opmaat was een heel mooie kerkdienst. Het thema “Open vensters” werd door ds. Anne Kooi op verschillende manieren naar voren gebracht. Via het “TV venster” werden enkele verrassende beelden getoond van gemeenteleden in hun vrijwillige engagementen buiten de muren van onze kerk. De kinderen versierden enthousiast hun “vensters”. Deze zullen zeker nog een tijdje in de hal van de kerk hangen.

Jubileumviering 500 jaar Reformatie in Europa, 22 juni 2017

Op 22 juni 2017 vond een Jubileumviering van 500 jaar Reformatie plaats in de Museumkerk. De Noorweegse, Zweedse, Finse, Deense, Duitse, Schotse Protestanten in Brussel deden allen mee.

Ook de Franstalige gemeenschap van de Museumkerk en de Nederlandstalige gemeenschap van de Protestantse Kerk Brussel namen deel aan dit internationale project.

23 oktober 2016: doop van Elien Houbrechts

Op 23 oktober 2016 werd Elien Houbrechts gedoopt in een feestelijke dienst. Haar moeder, Leen Vanhaelen, deed daarvóór belijdenis van haar geloof. Elien werd gedoopt door ds. Douwe Boelens. De ouderling van dienst was dhr. Rob van Drimmelen. Na de belijdenis en de doop werd de gemeente toegezongen door Julianna Boelens.

23 oktober 2016: kerkkriebels, “Beelden van hoop”

Het goede doel van de Kerkkriebels in 2016 was om geld bij elkaar te brengen voor de aanschaf van projectiemateriaal voor de eigen kerk en voor de renovatie van de tweedehands-kledingboetiek van het Protestants Sociaal Centrum in Brussel (PSC).

24 maart 2016: Witte Donderdag, twee dagen na de aanslag op Brussel

We brengen onze paaskaars naar deze plaats waar lichtjes gedoofd zijn en weer aangestoken.
We denken aan de schreiende pijn van de slachtoffers in ziekenhuizen,
de pijn van wanhoop hoe het nu verder moet, de pijn van maanden revalidatie en de pijn van de naasten die dit moeten aanzien,
de pijn zichzelf niet meer te herkennen, de pijn van een afgebroken leven en carrière, van actie en ondernemingszin.
De lege stoel aan tafel, het werk, op school, een leeg hol hart, gevuld met verdriet.

20 maart 2016: Palmzondag, Belijdenis en doop, Kyoung Eva Sung en Willem Sickinghe

Op Palmzondag gebeurden er allerlei dingen in de kerk: er deden twee mensen belijdenis (Kyoung Eva Sung en Willem Sickinghe), er werd iemand gedoopt (Kyoung als Eva) en de kinderen trokken de kerk binnen om koning Jezus te begroeten.

28 juni 2015: Doop en Belijdenis in het gezin van Eugène en Fato Kitoko

Vader Eugène en moeder Fato deden openbare belijdenis van hun geloof. De twee kinderen, Rosaline en Giovanni, werden gedoopt.

14 mei 2015: Hemelvaartsdag, dauwtrappen, ontbijt en samenkomst

Op 14 mei was het Hemelvaartsdag. Een groep mensen uit onze kerk kwam die dag in alle vroegte bijeen bij een zeer gastvrij echtpaar in Wemmel. Netjes om 6.00 uur, zoals afgesproken, was iedereen ter plekke. We aten er een bordje stevige pap, maar meteen daarna begon de grote wandeling, het ‘dauwtrappen’ door de velden in de Noordrand van Brussel.

29 maart 2015: Palmzondag

Op palmzondag trekken de kinderen in een stoet de kerk binnen. Ze zwaaien met takken: “Hosanna voor Koning Jezus!”
Palmzondag wordt ieder jaar gevierd op de zondag voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen.
De aankomst van Jezus in Jeruzalem wordt dan gevierd. De foto’s werden gemaakt door dhr. Ko van der Meer.

9 november 2014: Vreemde vogels (Kerkkriebels 2014)

De Kerkkriebels 2014 die op 9 november gehouden werd onder het thema ‘Vreemde Vogels’ en met medewerking van onder meer het Senior Chamber Choir of Hereford Cathedral School uit Engeland mocht zich verheugen op een daarop volgende (diensten-)veiling die bijgewoond werd door 126 volwassenen. De opbrengst was indrukwekkend.

1 juni 2014: Jeugdkerkdienst

Op 23 mei bereidden wij, de jongeren van de jeugdkerk, samen met ds. Boelens de jeugddienst van 1 juni voor. De dienst werd geleid door veel muzikale bijdragen. Het geluid van gitaar, viool en zang vulde de kerk. Ook lezingen en veelal zelfgeschreven gebeden en gedichten werden door ons voorgedragen. Het was een zeer geslaagde dienst, waar iedereen ongetwijfeld met plezier aan heeft meegewerkt.

6 april 2014: Doopdienst

Op 6 april vierden we de doop van Lucas De Vulder. Lucas is in 2012 geboren; hij is het zoontje van Sandra en het broertje van Manon.

23 januari 2014: Oecumenische Viering

Op 23 januari 2014 werd in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Michael en Gabriël de jaarlijkse Oecumenische Viering gehouden ter gelegenheid van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen. Hieronder tonen wij een paar foto’s van deze gebeurtenis.

22 december 2013: Kinderkerstfeest en Kerstspel “Het familieportret”

Op zondag 22 december hebben we samen het Kinderkerstfeest gevierd. Het was een feestelijke dienst onder leiding van ds. Anne Kooi. Samen met de kinderen hebben we de musical “Het familieportret” opgevoerd. Het was ontzettend leuk om te zien hoe groot en klein hierin enthousiast participeerden.

13 oktober 2013: Intrededienst ds. Douwe Boelens

Op 13 oktober j.l. vierden we in een feestelijke dienst dat ds. Douwe Boelens intrede deed […]

19 november 2012: Kerkkriebels 2012 ‘Hoop’

Na van de eerste schrik bekomen te zijn, bleek de knutselcapaciteit van onze gemeenteleden zeer sterk. Het resultaat is in de hal en ook op […]

18 maart 2012: Dienst voor alle leeftijden

Het teken van het brood, dat stond centraal in de Dienst voor alle leeftijden die we vierden op zondag 18 maart. We treffen elkaar bij het […]

18 december 2011: Kerstspel 2011

We volgen de weg die het kompas ons wijst, en hopen zo de Koning naar Gods hart te vinden.

27 november 2011: Jeugdkerkdienst

Het thema van de dienst was ‘Het onmogelijke mogelijk maken’. Aan het einde van de dienst namen we afscheid van jeugdouderling Petra Schipper.

24 september 2011: Bezoek aan de Foyer

De dag startte al met een prachtige zonneschijn. We spraken af bij Melson en Els Zwerver. Iedereen kwam met een goed humeur af. We bezochten […]

29 mei 2011: Jeugdkerkdienst

Een keer per jaar laten de jongeren en leiding van de Jeugdkerk zien waar wij het afgelopen Jeugdkerkseizoen mee bezig zijn geweest tijdens onze zondagse […]

28 mei 2011: Uitstapje naar Krommenie

Op zaterdag 28 mei zijn we om half acht ’s ochtends bij elkaar gekomen om naar Krommenie te vertrekken. Daar werden we na de twee […]

27 maart 2011: Dienst voor alle leeftijden

Een bron is de ontmoetingsplaats bij uitstek om verhalen te laten opborrelen en nieuwe moed te putten. Om na een dag van hard werken in […]

29 november 2010: Fotostrip David en Goliat

Tijdens de Kerkkriebels 2010 konden de kinderen van de Kindernevendienst zich uitleven met harnassen, helmen en schapenvachten om het verhaal van David en Goliat uit […]

5 oktober 2010: Overvliegen 2010

Rond je twaalfde levensjaar verandert er veel: je bent geen klein kind meer, je gaat naar het middelbaar, je begint je vanalles af te vragen, […]

29 november 2009: Jeugdkerkdienst

21 juni 2009: Barbecue

7 juni 2009: Interreligieus concert

21 mei 2009: Hemelvaart

Een bijzondere dienst, in de open lucht.

15 februari 2009: De jeugddienst: een feest van de toekomst!

Op 15 februari beleefden we met elkaar een spetterende jeugddienst. Maanden voorbereiding, ideeën en uitwerking van de jongeren zelf! Thema was de schepping. In de […]

25 december 2007: Kinderkerstviering

Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er drie wijzen uit het Oosten in Jeruzalem aan. Zij hadden […]

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Jongerenreis naar Hongarije – 1 t/m 10 augustus 2018

—–