5 november 2013

Bouwproject Itabire

Van de website van de VPKB.

De bouw van de polyvalente zaal van Burango (Regio Itabire) is in september begonnen

Eind augustus is het totale bedrag van 18.514 €, dat ons district heeft toegezegditabire-bouw-kerk[1]
voor dit project, naar Rwanda overgemaakt. Wij zijn de gemeenten van ons district,
een aantal individuele kerkleden en het bedrijf Umicore, dat een gift van 2.700 €
heeft gedaan, zeer dankbaar voor dit resultaat.
Op 10 oktober ontvingen wij onderstaande e-mail van de voorzitter van het district
Itabire en een foto van het resultaat na één week werken.
“Geliefde broeders en zusters in Jezus Christus.
Namens de synodale regio Itabire van de Presbyteriaanse Kerk van Rwanda en in
mijn persoonlijke naam danken wij u hartelijk voor de giften en collectes voor de
bouw van de polyvalente zaal in Burango. Wij sturen u hierbij de foto die de vorderingen van de bouw tonen 7 dagen
nadat deze is begonnen. Dat God u overvloedig moge zegenen.

Ds. J.M.V. Hanyurwineza Muhire,
voorzitter van de Synodale Regio Itabire.”

Namens de werkgroep jumelage van het district A.B.L.,Jaap Houtman.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zaterdag 5 september 2020 – House of Compassion