23 december 2013

Bezoekje aan gemeenteleden die op afstand met ons meeluisteren

Het idee is geboren om eens wat breder rond te vragen of er mensen zijn die in de loop van de week het USB-stickje met de geluidsopname van de kerkdienst, naar onze ge-meenteleden willen brengen die dat in principe iedere week krijgen. Concreet gaat het nu om 2 adressen, nl. dat van dhr. en mw. Brezet-Hemmes (Noord) en dat van dhr. Hostyn (Oost). Tot nu toe zijn het maar een paar mensen die het regelmatig brengen. Soms ook wordt het USB-stickje via de post verstuurd. Wanneer er meer mensen zijn die bij hen langs willen gaan om het USB-stickje te bren-gen, en dat kunnen combineren met een klein bezoekje, is dat wel zo aardig. Het USB-stickje is een paar minuten na de kerkdienst al beschikbaar. Wanneer u daarvoor voelt kunt u dat direct na de dienst melden aan degene die de geluidsinstallatie bedient, of aan de koster.

ds. Anne Kooi

 

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht