30 april 2015

Wat gelooft oma?

Onlangs, in een dienst voor alle leeftijden, werd het verhaal van Lazarus (Johannes 11:1-52) gelezen en door de kinderen gespeeld. In dat verhaal wordt veel over geloof en geloven gesproken. Aan een oma was gevraagd om iets over “geloven” te vertellen. Dat deed ik. Na de dienst werd me gevraagd om de gesproken tekst uit te typen. Als oma vertelde ik toen het volgende:

Al 22 jaar ben ik oma! Zoals je moet leren leven, zo moet je ook leren geloven. Geloven is voor mij veranderd. Vroeger was het eenvoudig. Bijvoorbeeld het verhaal dat we net gelezen hebben over de opwekking van Lazarus, nam ik letterlijk: Jezus kon genezen! Hij kon iemand opwekken uit de dood!
Geloven was ook de regels die de kerk je leerde, opvolgen. Bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus. Die leerde ik uit mijn hoofd. Geloven gaf toch ook een veilig gevoel.

Later werd het spannender, rijker, dieper, ook moeilijker. Ik kreeg veel vragen! Zo gaat dat… Leren en vragen stellen doe je een leven lang!
Geloven is voor mij niet meer geloven in Jezus als een wonderdoener; iemand met bovennatuurlijke gaven, die bijvoorbeeld een dode weer levend maakt. Wèl iemand die mensen opricht! Geloven is voor mij volgeling willen zijn van Jezus, die allerlei mensen op zijn weg tegenkwam, die hen hielp… met hen deelde… hen oprichtte, zodat ze weer volop mee konden doen in het leven.

Jezus ging de weg van God: hij kiest voor dingen en mensen die het leven beter en waardevoller maken. Geloven is voor mij een keuze: verbonden willen zijn met het geloof dat Jezus had in God, in Zijn weg van de liefde.

Geloven is voor mij niet meer een vast standpunt innemen of een door de kerk voorgeschreven waarheid onderschrijven.
Geloven is voor mij vooral in vertrouwen op God een weg gaan, zoals Jezus deed. En dan kom je onderweg veel tegen! En ik heb ook ervaren dat geloven er beter van wordt als je dat samen doet met mensen in de kerk. Zonder Bijbel, zonder verhalen, zonder gemeente en kerk gaat het niet voor mij.

Het is mooi om te geloven! Het geeft zin aan mijn leven; maakt het rijker!
In verband met geloven zijn vier kernwoorden belangrijk voor mij: vertrouwen, trouw zijn, hoop houden en het visioen van een betere wereld vasthouden. Mijn geloofsmotto is: vertrouwen houden in de goede krachten, die het winnen van de kwade.

Greet Heslinga

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty