5 mei 2018

Verweggistan

Niet lang geleden praatte ik met iemand die een beetje gekscherend praatte over volken en landen als Elamieten, Frygië en Pamfylië: als je die woorden ergens opvangt, weet je dat het weer Pinksteren is. Exotische namen van streken waarvan je niet weet waar die precies liggen.

Als kind las ik thuis de Donald Duck; daar kwam je namen in tegen als ‘Timboektoe’ en ‘Verweggistan’. Zulke namen dus.
De Bijbel in Gewone Taal vertelt het verhaal van Pinksteren een beetje anders:

“Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommigen van ons komen uit landen in het oosten. Anderen komen uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf. Weer anderen komen van het eiland Kreta, of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld…”

Oorspronkelijk staat er een lange opsomming van die volken en die landen in Handelingen 2, het verhaal over de komst van de heilige Geest. Joden uit allerlei landen waren in die dagen op pelgrimstocht in Jeruzalem.
Al die mensen uit al hun landen en met al hun talen hebben op die dag een boodschap gehoord, die rechtstreeks tot hun hart sprak. Dat is het wonder waar we soms in onze eigen kerk nog getuigen van zijn.

Ook wij zouden vreemdelingen voor elkaar zijn, hadden we niet de heilige Geest gekregen die tot ons spreekt en die ons met andere gelovigen verenigt.
De kinderen van Verweggistan wonen niet alleen overal om ons heen, maar we zijn het ook zelf. Want immers ook wij “komen allemaal ergens anders vandaan.”

Pinksteren is het feest van de Geest die tot ons allen spreekt en ons met elkaar verbindt.

ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty