5 februari 2020

Mijn juk is zacht, mijn last is licht

(Meditatie bij Matteüs 11:25-30)

Op 27 april 2013 kwam er opvallend nieuws uit de Himalaya.
Er was een vechtpartij uitgebroken tussen een groep sherpa’s en een drietal westerse klimmers op Mount Everest.

Voor een bergexpeditie in de Himalaya is het de vaste procedure voor rijke bergbeklimmers om lokale mensen in te huren om lasten te dragen. Deze mensen zijn afkomstig uit het volk der sherpa’s. Er is een grote tegenstelling tussen deze twee groepen. Aan de ene kant zijn er de rijke hobby-klimmers en aan de andere kant de arme sherpa’s. Zoals vaak in deze wereld kunnen de mensen met genoeg geld andere mensen hun materiële lasten laten dragen. De arme heeft weinig keuze. Hij is door armoede gedwongen de last van anderen op zich te nemen.

Ook in Bijbelse tijden waren armere mensen gedwongen de lasten van de rijkere mensen te dragen. Het beeld van een knecht die een juk moet dragen voor een ander, komt om die reden vaker terug in de Bijbel. Daarbij is een juk dragen meestal iets slechts. Met de woorden “Neem mijn juk op je schouders” spreekt Jezus dus woorden die ingaan tegen onze intuïtie: mensen die een keuze hebben nemen liever helemaal geen juk op zich. Ze laten hun last liever dragen door een ander, bijvoorbeeld een sherpa.

In de huidige tijd zie je weinig mensen letterlijke lasten dragen, maar toch is ook hier het eeuwenoude systeem van het opleggen van lasten op elkaar nog steeds te vinden. En deze lasten betreffen niet alleen de armen in onze samenleving.
Juist in landen waar de meeste mensen niet onder financiële lasten gebukt gaan, neemt de hoeveelheid psychische klachten toe. Veel mensen vinden geen rust. Zowel in de rijke als arme landen ondervindt men de lasten van de huidige tijd, zoals elke tijd haar last met zich meedraagt.

Het evangelie heeft echter een antwoord op deze kwestie.
God ontkent het bestaan van onze lasten niet. Hij is begaan met het lot van de mens. Hij ziet de verschillende lasten waaronder we lijden en dat we zelf vaak de oplossingen niet kunnen vinden. God wil de mens rust geven.

Hierom roept Jezus ons op vrijwillig zijn juk op ons te nemen. Hij kent de onrust van de mens en biedt zich aan als vervanging van alle andere lasten. Hij geeft ons een last die we kunnen dragen: hij leert ons een zacht juk dat ons niet verdrukt kennen.

Het dragen van dit juk heeft een positieve uitwerking op de drager.
En wat is dan het juk van Jezus? Hij leert het ons zelf: Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hij heeft zichzelf verminderd zodat anderen meer kunnen zijn.
Jezus hoefde op deze aarde niet meer te zijn dan de laagste.
Hij deed niet mee aan de competities die door mensen verzonnen zijn. Hij kende geen haat tegenover hen die hem vernederden. Hij hield van hen, want hij is zachtmoedig en mild. Jezus handelt uit liefde en biedt daarom zijn juk van nederigheid en zachtmoedigheid ons aan en hij nodigt ons met deze woorden uit zijn leerlingen te zijn. Hij leert ons hoe wij zijn juk op ons kunnen nemen met precies deze twee kernwoorden: nederigheid en zachtmoedigheid.

Een nederig en zachtmoedig mens durft zichzelf te vernederen, zijn ego en eigenbelang te breken. Deze mens durft de medemens lief te hebben, ook als dat omgekeerd niet het geval is. Hij durft de mindere te zijn en hij durft de naaste te vergeven.
Zo leert God ons hoe wij mensen het systeem van het lasten opleggen op anderen kunnen doorbreken, want een nederig en zachtmoedig mens hoeft niet meer te zijn dan anderen en van hen te winnen. De nederige en zachtmoedige mens kiest voor de samenleving.
In deze wereld kan het zijn dat deze mens grote lasten moet dragen. De christen heeft geen wondermiddel voor geluk in Jezus gevonden. Maar deze nederige en zachtmoedige mens draagt het juk van de wereld wetende dat naast hem of haar Jezus het juk meedraagt en dat de wereld zich in Gods hand bevindt en hij ons nooit verlaat.

Bram Meertens, student-opdrachthouder Anderlecht

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020