12 mei 2020

Luthers Avondgebed

“Nood leert bidden”, is een bekende uitspraak. Ook van niet-gelovigen. In deze coronatijden hoorde ik dat meer mensen zoeken naar een – religieus – houvast. Zou de huidige corona-nood weer meer mensen leren bidden?

Hoe het ook zij, bidden kan met zelfgekozen woorden, die al of niet spontaan boven komen. Soms is het ook fijn als je woorden uit de traditie tot je beschikking hebt: het ‘Onze Vader’ bijvoorbeeld, maar ook dit ‘Luthers avondgebed’.

Het oorspronkelijke gebed werd geschreven in het Duits. De auteur is niet – wat je misschien zou denken – Maarten Luther, maar de veel later levende Georg Christian Dieffenbach (1822-1901). Het eigenlijke gebed is heel kort: Heer, blijf bij ons! Dit wordt gebeden op de grens van avond en nacht, van waken en slapen, van dood en leven, van het nu en het einde.

Het kan een heel persoonlijk gebed zijn, maar er wordt ook aan een grotere kring gedacht: “aan de avond van de dag, van het leven, van de wereld. (Het ‘ons’ kun je opvatten als ‘ons mensen’).

Aan het slot wordt gesproken over “beproeving, angst, twijfel en aanvechting en de strenge, bittere dood.”

Misschien daarom sprak dit gebed mij weer aan. Dit gebed roept gevoelens op, die alles met onze tijd te maken hebben. Met de twijfel, de beproeving en de angst voor wat er ons te wachten staat: raak ik besmet? Of een dierbare? Besmet ik een ander? Welke schade brengt dit virus ons toe? Komt er een tweede coronapiek? Hoeveel mensen zullen geen werk meer hebben? Trekt ons land dit? Trekt de wereld deze pandemie? En hoe bitter is de dood van zoveel mensen?

In het midden wordt gebeden om wat wij nodig hebben: genade, dat wat ons zomaar – van Godswege – toevalt. Goedheid: een arm om je schouder, een kaartje, boodschappen die voor je gedaan worden.

Er wordt gebeden om troost: een opbeurend woord, aandacht en om zegen: een bemoediging – van Godswege – om weer verder te kunnen. Tot slot wordt gebeden om ‘woord en sacrament’. Het is dat wat wij, als geloofsgemeenschap, nu missen (ik toch): het samen zingen, bidden, uit de bijbel lezen en in de kring als brood en wijn worden gedeeld, de verbondenheid ervaren met elkaar en met Christus. Wanneer zullen we elkaar weer ontmoeten? Heer, blijf bij ons!

Met een hartelijke groet van Greet Heslinga

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020