6 april 2018

Losprijs

Op vrijdag 23 maart jl. vond in Trèbes, niet ver van de stad Carcassonne in het Zuiden van Frankrijk, een terroristische aanslag plaats op een supermarkt. Een religieuze fanaticus of een anderszins verwarde man viel de winkel binnen en begon, vloekend dat “God groot is”, op de aanwezigen te schieten. Het was de zoveelste aanslag van de afgelopen jaren in Frankrijk, net op het moment dat de rust enigszins terug leek te keren. Wanneer zullen de mensen in Frankrijk en wanneer zullen wij deze gebeurtenissen achter ons laten en weer in staat zijn om zonder angst voor terreur ons leven voort te zetten?

Eén van de eerste mensen die meteen na het begin van de aanslag bij de supermarkt arriveerden, was luitenant-kolonel van de gendarmerie Arnaud Beltrame (45). Deze Beltrame was onlangs voor de burgerlijke overheid getrouwd met zijn vriendin Marielle; het kerkelijk huwelijk zou nog volgen op 9 juni a.s.

Beltrame raakte betrokken in een soort overleg met de terrorist in de winkel, en bood aan om tegen iemand in de supermarkt geruild te worden. Daarvoor kreeg hij toestemming. In ieder geval één iemand ging vrijuit doordat Beltrame de plaats van die persoon innam; op dit moment vermoedt men dat bij deze ruil meerdere personen het pand hebben kunnen verlaten.

Wat zou Bertrame bij deze actie het meest gemotiveerd hebben? Waarschijnlijk vooral een groot verantwoordelijkheidsbesef: hij moet de bedoeling hebben gehad om zo veel mogelijk mensen uit de winkel te redden. Bovendien had hij het plan opgevat om zijn telefoon aan te laten staan; zo zouden zijn collega’s buiten het gebouw op de hoogte raken van wat er zich binnen afspeelde.

Luitenant-kolonel van de gendarmerie Arnaud Beltrame heeft voor zijn moedige en doortastende optreden moeten betalen met zijn leven. Hij werd door meerdere kogels en messteken geraakt, is na de dood van de terrorist nog wel met een helikopter naar een hospitaal gevlogen, maar overleed daar, na het ontvangen van het laatste sacrament, aan zijn verwondingen.
De mensen die dit van nabij hebben meegemaakt, vooral diegenen die door hem het gebouw hebben mogen verlaten, zullen zich zijn naam waarschijnlijk altijd blijven herinneren – ook als allerlei latere gebeurtenissen onze herinnering aan deze aanslag zullen hebben verdrongen. Deze naam betekent voor hen immers de redding uit de dreiging van de dood. Zonder hem zouden ze er niet meer zijn geweest.

Ons mag deze gebeurtenis herinneren aan de grote gebeurtenis die ten grondslag ligt aan het christelijk geloof en die wij vieren met Pasen. In de Bijbel komen we in dit verband soms het woord ‘losgeld’ tegen:

“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen” (Marcus 10:45).

De apostelen hebben met deze uitdrukking waarschijnlijk aan krijgsgevangenen of aan de slavenhandel gedacht, waar iemand vrijgekocht kon worden als iemand anders bereid was om daarvoor de volle prijs te betalen. Als die prijs te hoog was, dan kon die andere persoon zichzelf aanbieden om met eigen leven in te staan voor de vrijheid van degene die tot de slavernij vervallen was. Maar wie zou dat ooit doen? Wie zou er ooit bereid geweest zijn om met eigen leven de vrijheid te kopen voor iemand anders?

En dat is nu juist een gedachte die de vroege christenen gevonden en gekoesterd hebben in het leven en in de dood van Jezus Christus: dat hij de prijs voor hun vrijheid en hun leven betaald had, hoewel hij daarvoor zijn eigen leven had moeten opgeven. Dat dus de rest van hun leven in het teken zou staan van die grote Naam, aan wie ze hun leven en hun vrijheid te danken hadden. Ze konden niet anders dan hem eren door zich in zijn dienst te stellen.

ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty