31 mei 2016

Laat ons lachen!

Beste feestgangers!

Wanneer er bij ons in de kerk gepreekt wordt, is de aanhef meestal: “Geliefde gemeente van Jezus Christus”. Wij zouden ervan opkijken als de predikant zou beginnen met: “Beste feestgangers!” Toch zou zo’n aanhef eigenlijk helemaal niet zo ongepast zijn. Zijn wij immers niet te vergelijken met de mensen die in het verhaal van Matteüs 22 in de feestzaal zitten te wachten totdat de Koning binnenkomt? In die feestzaal hangt een vrolijke en tegelijkertijd gespannen sfeer van verwachting: “Nog even en de Koning zal binnenkomen. Dan kan het feest beginnen! Kom binnen. Kom erbij. Schuif aan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!”

Ondanks het feit dat we van tijd tot tijd wel eens kibbelen, is de kerk toch vooral een feestruimte waar we vrolijk mogen zijn, waar gelachen mag worden en waar we vanuit de verwachting mogen leven. Zeker na Pasen. Wie Pasen heeft zien volgen op het kruis, ziet voortaan achter álle wolken de zon die elk moment kan verschijnen. Zo gezien, zou het ook niet zo gek zijn als de dominee op Paasmorgen niet zegt: “Laat ons bidden”, maar “Laat ons lachen”.

Lachen en humor kunnen ook bijdragen tot een meer ontspannen en relativerende sfeer in de kerk. Als de ruiters op hun krijgsrossen de bril van de zelfrelativerende humor op de neus krijgen, zien zij misschien die paardenlijven onder zich inkrimpen tot stokpaardjes. Zo kunnen ook geschilpunten meer in perspectief worden geplaatst. De Spreukendichter wist het al: “Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid” (17:22). En meer ‘huppelen voor de ark’ (2 Samuel 4:16) zal voor die gezondheid ook niet slecht zijn…

Vroomheid en lachen sluiten elkaar allerminst uit. Het is juist die vroomheid die maakt dat we onszelf iets minder serieus hoeven te nemen en die ervoor zorgt dat we ook af en toe om eens om onszelf kunnen lachen. Wie niet kan lachen, is niet bekeerd, zei ds. Okke Jager eens.

De vergaderingen van ons district Antwerpen, Brussel en Limburg (ABL) worden altijd geopend met een overweging. Niet zo lang geleden ging die opening over het toenemend aantal burn out ‘gevallen’ onder voorgangers. Dat is een ernstige zaak met vaak verstrekkende gevolgen voor de persoon in kwestie, voor gezin en familie, en voor de kerkelijke gemeente. De vraag dringt zich op of wij onze voorgangers wel voldoende ruimte laten om af en toe wat afstand te nemen, om de vreugde in het werk te (her)vinden en, jazeker, om ook eens om hem/haarzelf en de gemeente te lachen, wetend dat we uiteindelijk alles aan God mogen overgeven. Dat is een opluchting en dat is lachen!

In de nabijheid van New York ging ik een keer naar een (zwarte) kerk van een vriend van mij. Vóór de kerk bevond zich een groot bord waarop stond: “Keep this church in mind, a better one you will never find”. Wat mij daar overkomen is, is een ander verhaal maar ik heb mij steeds afgevraagd of die kerk die aanbeveling serieus meende of dat er ook een vleugje ironie in het spel was. Hoe dan ook, het leek wel te helpen want de kerk zat stampvol.

Misschien kunnen we daarvan leren hoe we onze kerk zouden kunnen aanprijzen in de (sociale) media. Wat te denken van een wekelijks Twitterbericht aan al onze ‘volgers’ waarin we met een slagzin de aandacht vestigen op de dienst van de komende zondag. Voor ds. Anne Kooi is het niet moeilijk een slagzin te bedenken want het is ‘mooi’ rijmen op haar naam. Uiteindelijk zou ik kiezen voor zoiets als: “Wilt u een preek van hoog allooi, kom dan zondag naar ds. Kooi”. Voor ds. Douwe Boelens is het moeilijker omdat er niet veel op zijn achternaam rijmt. Maar wat te denken van het volgende idee: “Ruimte voor gevoelens in de diensten van dominee Boelens!” Een andere mogelijkheid is: “Zoekt u een dominee om op te bouwen, kom dan zondag naar de dienst met Douwe”.

Wie weet doen dit soort aankondigingen in onze moderne tijd wonderen. Sociale media kunnen helpen maar uiteindelijk gaat er niets boven een persoonlijke benadering en een welgemeende lach. Beste feestgangers, het Evangelie is de Blijde Boodschap en na Pasen weten we wat ‘opgewekt leven’ is: “Laat ons lachen”.

Rob van Drimmelen

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty