29 mei 2018

Heilig hen door de waarheid

De laatste weken lezen we regelmatig uit het evangelie naar Johannes. Een van de woorden die Johannes veel gebruikt is ´waarheid´.
“Wat is waarheid?” vraagt Pilatus aan Jezus, als hij hem ondervraagt (Joh. 18: 38). Deze vraag, hier in deze context van deze machthebber, is een vraag met een dubbele bodem. Het lijkt een wijze filosofische relativering, maar eigenlijk is het een manier van Pilatus om de waarheid omtrent zijn eigen rol uit de weg te gaan. Jezus zegt op veel manieren: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Joh. 14:6)

Wij moeten als gemeente van Jezus Christus in de wereld zijn, maar we zijn niet van de wereld, zegt Johannes (Joh. 17:15, 16). In dat licht lijkt thema ‘waarheid’ met betrekking tot ‘de wereld’ in onze tijd weer helemaal terug. Veel relativering van ‘waarheid’ is in het gevecht om ‘alternative facts’ en ‘fake news’ bepaald eindig gebleken. Zonder te beweren dat altijd en overal ‘de‘ waarheid helder te kennen zou zijn, is het wel duidelijk dat wij mensen zeker niet alles wat ons uitkomt als waarheid kunnen presenteren.

Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar geen recht op eigen feiten. Jezus bidt voor ons als gemeente, dat God ons in waarheid wil behoeden en bewaren. Behoed worden, dat is hier en nu: geheiligd worden in waarachtigheid (Joh.17:17 en 19). En er wordt ook gezegd, hoe dat dan gebeurt, want Uw woord – goede God, zegt Jezus – is één en al waarheid.
Toch is dat niet het einde van alle wijsheid. Johanneswoorden zijn behalve waarheid ook: vreugde, heiligheid, eenheid en vooral: liefde. Al die woorden karakteriseren de band van God en Jezus en zijn leerlingen. Liefde is het bindweefsel (Joh. 17:26).

Zonder liefde wordt het niks. Als je liefde weghaalt uit waarheid, wordt het dode consequentie. Zonder liefde, wordt vreugde een vorm van hedonisme. Zonder liefde wordt heiligheid een vorm van zelfrechtvaardiging. Zonder liefde wordt eenheid een vorm van dictatuur, die iedereen dwingt in een dwangmatig conformisme. Jezus legt de nadruk op die liefde die van zijn Vader komt en bidt dat die ons allemaal doorstroomt.
Paulus zegt ons: dien elkaar door de liefde (Galaten 5:13). Dat is niet omdat we in elkaar spontaan een mens zien die zoveel beter is dan een willekeurig ander. Maar Jezus roept ons daartoe op, omdat hijzelf ons heeft lief gehad. De heilige Geest heiligt door de liefde.

ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty