5 december 2015

De toekomst van de Heer is daar

Als ‘de Heer’ komt, dan dient zijn toekomst zich aan.
Advent, de geboorte van Jezus: het einde van het jaar, naar menselijke maatstaven, staat in het teken van het begin van de geschiedenis van God met ons.
Die geschiedenis wordt ingekleurd door de belofte van de toekomst van God, zoals bijvoorbeeld tastend aangeduid met het begrip ‘koninkrijk van God’. God wekt verwachtingen.
God vervult verlangens met gaven die Hijzelf waardevol vindt.

“….en voor zijn voeten uit gaan vrede en gerechtigheid, als bruidegom en bruid”

staat er verder in het eerste vers van lied 767. Niet een verlangen in het algemeen licht op Gods ontferming, maar het diep menselijke verlangen naar rechtvaardigheid en vrede, dat gerijpt is in een wereld vol ellende. Want als God komt, dan komt hij in onze duisternis.
Zingen over de toekomst van de Heer, klinkt soms alsof we elkaar en onszelf alleen maar proberen moed in te zingen. Jezus komt in een wereld waarin de boodschap van God aangevochten is. De wereld is in de dagelijkse praktijk niet op de woorden van God ingesteld; en dat is een werkelijkheid die zich soms heel sterk opdringt. Jezus schept een nieuwe werkelijkheid met zijn aanwezigheid.

Anders dan de gangbare gewoonte komt Gods Zoon in deze wereld als een kwetsbaar kindje. Zijn komst maakt dan ook direct een grote weerstand in de wereld tegen God zichtbaar. Jezus zal niet herkend worden, hij zal veracht worden, hij zal vervolgd worden en afgewezen zijn.
Aan het begin van Gods geschiedenis met de mensen in zijn dagen, wordt de noodzaak van Jezus’ komst als verlosser meteen duidelijk. De heersers van die tijd hebben de macht om een volkstelling te organiseren of om pasgeboren jongetjes te vermoorden.
Maar mensen leven niet alleen als slachtoffers in de duisternis.
De komst van God in Jezus Christus maakt duidelijk dat wijzelf ook met allerlei banden aan die duisternis gebonden zijn. Ons leven van alle dag is vaak genoeg alleen op onszelf gericht, en veel minder of niet op het ondersteunen van anderen. We zijn ‘gehecht’ met, maar ook áán onze banden. Gods toekomst brengt vrijheid, en dat betekent ook bevrijding uit ons egoïsme dat – in combinatie met lethargie – ons geweten het zwijgen oplegde.

Vrijheid beleven is vrij worden om, als oprecht mens, te leven voor Gods aangezicht. Jezus is gekomen om ook ons te verlossen uit onze tekortkomingen en gebondenheid. Hij zegt:

“Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars” (Matt 9:13).

Jezus leert ons dat het erom gaat om een mens te zijn die los komt van geld en goederen, maar die schatten verzamelt in de hemel. Alleen zo, in alle bescheidenheid, als mensen die een door God gekwalificeerd leven verkiezen te leiden, zullen wij Zijn kinderen zijn.
Bijzonder is dat ‘de elementen’ door God dan als het ware in dienst worden genomen; elementen als wolken en regen, aarde, zon, maan en sterren, licht of de tijd. In de karakterisering van de toekomst van ‘de Heer’ herkennen we menselijke trekken, maar Gods toekomst komt daar niet uit voort.

Het is omgekeerd. De schepping wordt als het ware gevuld met trouw en waarheid, recht en vrede; die komen uit God voort (zoals in Psalm 85: 11,12 en Jesaja 45:8), en worden ons als voorbeeld gesteld.
Onze humaniteit en ons verstaan van Gods oproep om mee te bouwen aan zijn toekomst, komt ten diepste niet uit onszelf. Het komt in Gods Woord naar ons toe. In lied 767, waarvan de tekst geschreven is door Willem Barnard, klinkt dat besef prachtig door.

Ik geef u graag vers 2 mee:

De trouw zal bloeien als een roos
En zie, gerechtigheid
Zal uit de hemel moeiteloos
Neerdalen in de tijd.

Is dat vanzelfsprekend? Nee absoluut niet. De evangelist Johannes zegt het zo (Joh 1: 4,5):

“In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.”

Dat is opmerkelijk! Dat geeft een vrolijke moed die wij ons als gelovigen vrijuit kunnen inzingen.

ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty