25 augustus 2016

Antwoord op de Ramadanbrief

Mevrouw, Meneer,

foto 5

Bezoek aan de moskee

We zouden u, namens de leden van de islamitische erkende gemeenschap Moskee Hamza en allen die gisteravond aanwezig waren, willen bedanken voor uw komst.
We waarderen van harte uw initiatief, dat hopelijk de eerste stap is van een lange en vruchtbare interreligieuze samenwerking.

Voor onze moskee was dit korte en warme moment de eerste in zijn soort wat het des te specialer maakte.

De wereld heeft nood aan het zien dat alleen via solidariteit, het delen en liefde voor onze naasten we oplossingen zullen vinden op de huidige tekortkomingen.

Verder hopen we dat een gelijkaardige bijeenkomst als doel het delen en het discussiëren heeft, rond een thema dat ons allen verenigt, nl. “Het Samenleven” ondanks de religieuze verschillen, meer zal plaatsvinden.

Het is met een groot plezier dat we uw aanvraag voor een nieuwe bijeenkomst in september aanvaarden.

Zoals beloofd stuur ik u enkele getrokken foto’s van gisteren. Hartelijkbedankt,

Communauté Islamique Reconnue Mosquée HAMZA, Bd de Nieuport 8-9, 1000 Bruxelles

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

18 oktober 2020 – Kerkkriebels

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht