Wijkbijeenkomst Zuidoost

20 maart 2018, 10.30 uur

Wat herkennen we vandaag van de reformatoren Ulrich Zwingli en Menno Simons?
Vorig jaar hebben we herdacht dat Maarten Luther 500 jaar geleden het startsein gaf van de Reformatie.
Reformator Johannes Calvijn is eerder ook al uitgebreid aan de orde geweest.
Maar wie naar het hedendaagse protestantisme kijkt, herkent ook andere tendensen en gedachten.
Waar Zwingli een nuchter protestantisme met een humanistische inslag voorstaat, kiest Simons voor de passie van een radicaal (maar niet extremistisch) protestantisme.
Beiden verwerpen overigens de kinderdoop.
Interessant is om na te gaan wat wij in onze kerk herkennen van het gedachtegoed van beide reformatoren.

ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty