Wijkbijeenkomst Zuid-Oost: Wie is Jezus voor jou?

18 februari 2020, 10.30 uur

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020