Wijkbijeenkomst over de doop in Wijk Zuidoost

24 april 2018, 10.30 uur

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Kom op voor je kerk!