Wijkbijeenkomst over de doop in Wijk Zuidoost

24 april 2018, 10.30 uur

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Geuzenfeest in Horebeke – Korsele