Wijkbijeenkomst Oost/Noord-Oost

27 april 2017, 20 uur

De Boeken der Makkabeeën

De wijkbijeenkomsten in april zullen de Boeken van de Makkabeeën als onderwerp hebben.

Deze boeken horen bij de groep die we vroeger de ‘apocriefe boeken’ en tegenwoordig liever de ‘deuterocanonieke boeken’ noemen. In onze kerkdiensten wordt er nooit uit voorgelezen en ze zijn daarom bij de meesten van ons ook tamelijk onbekend. Toch verdienen deze boeken het om af en toe opengeslagen te worden: het zijn verhalen van moed, opstand, volharding…

De Boeken van de Makkabeeën vertellen o.a. over de oorsprong van het Joodse chanoekafeest, en er zijn bovendien verbindingslijnen te trekken tussen deze boeken en het Nieuwe Testament.
Op de wijkbijeenkomsten zullen we enkele korte teksten lezen. Voor het materiaal zal worden gezorgd.

Met hartelijke groeten:
ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty