Wijkbijeenkomst Oost/Noord-Oost

18 mei 2017, 20 uur

Dhr. Jart Voortman over het apocriefe boek Henoch

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty