Wijkbijeenkomst Oost/Noordoost

24 mei 2018, 20 uur

Regelmatig horen we de wens om de wijkbijeenkomsten ook eens te wijden aan gezamenlijke Bijbelstudie. Aan dat verlangen wil de Kerkenraad graag gehoor geven.

In mei zullen we ons buigen over de brief van Paulus aan de Galaten. In die brief toont Paulus zich erg boos. We zullen proberen na te gaan waar die boosheid uit voort komt en of we die boze
Paulus kunnen begrijpen.
Misschien kunt u die brief aan de Galaten voorafgaande aan de wijkbijeenkomsten eens doorlezen.
Het zijn maar zes hoofdstukken dus u bent er vrij snel doorheen. Na een korte inleiding van ondergetekende zullen we samen doorpraten over wat ons opvalt en wat ons aanspreekt in dit Bijbelboek. Bijvoorbeeld: hoe kijken we aan tegen het hoogst actuele thema van de vrijheid? Is er zoiets als een christelijk vrijheidsbegrip?
En zo ja, wat zou dat kunnen betekenen voor de manier waarop wij kerk zouden willen zijn? Daar wil ik het met u graag over hebben. Iedereen welkom!

Rob van Drimmelen

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty