Wijkbijeenkomst in Oost en Noord-Oost

24 oktober 2019, 20 uur

Ds. Douwe Boelens zal ingaan op de Belhar geloofsbelijdenis uit Zuid-Afrika en wat die voor ons betekent. De tekst van de Belharbelijdenis wordt u ter plaatse bezorgd.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Kerkkriebels op 17 november