Wijkbijeenkomst in Noord

23 oktober 2019, 20 uur

Ds. Douwe Boelens zal ingaan op de Belhar geloofsbelijdenis uit Zuid-Afrika en wat die voor ons betekent. De tekst van de Belharbelijdenis wordt u ter plaatse bezorgd.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020