Wijkbijeenkomst in Noord

27 november 2019, 20 uur

We willen dieper ingaan op de toekomst van de kerk, n.a.v. de reflecties tijdens de GiP-zondag van 20 oktober en het verslag hierover. Het leek de kerkenraad verstandig om dat in de gewone wijkavonden te doen, zodat iedereen in een ontspannen sfeer aan het woord kan komen.

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Actie Vrijwillige Bijdragen 2020