Wijkbijeenkomst Centrum-West/Zuid

21 mei 2019, 20 uur

Het is op 4 oktober van dit jaar 350 jaar geleden dat deze geniale schilder overleed. Op veel plaatsen wordt hier dit jaar aandacht besteed, en dat zullen wij dus ook doen, rond de invloed die hij heeft gehad op het verstaan van Bijbelse verhalen.
Een aantal van zijn werken willen we met elkaar bespreken.
Heeft deze schilder ons, als gelovigen, iets te vertellen?

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Dubbel Jubileum van de Protestantse Kerk Brussel op 6 en 7 juni