Wijkavond Zuid-Oost

21 september 2015, 20 uur

ds. Anne Kooi over “Lichamelijkheid”

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur