Wijkavond Zuid-Oost

17 november 2014, 20 uur

Tijdens deze wijkavond kijken we eerst naar de Apostolische geloofsbelijdenis: de oude maar zeer vertrouwde tekst die de kerk al vanaf het begin bij zich draagt.

Aan de hand van het boek ‘Niet te geloven’ van Rochus Zuurmond gaan we te rade bij de soms ‘weerbarstige’ teksten in de Bijbel die ten grondslag liggen aan deze geloofsbelijdenis. Als er tijd over is kunnen we ook andere geloofsbelijdenissen eens nader bekijken. We praten in elk geval door over wat deze teksten voor onszelf betekenen.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty