Wijkavond wijk Oost/Noordoost:
De politieke Jezus

19 april 2012, 20 uur

Bij de familie Somsen in Tervuren, tel. 02 767 54 48.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty