Wijkavond wijk Oost/Noordoost:
De politieke Jezus

19 april 2012, 20 uur

Bij de familie Somsen in Tervuren, tel. 02 767 54 48.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur