Wijkavond Wijk Noord over religieuze poëzie

21 mei 2014, 20 uur

Geloof in rijm in strofen

Veel Nederlandstalige dichters hebben hun gedachten over God en hun ervaringen met kerk, geloof en Bijbel gevat in hun poëzie. Dat er een innige band bestaat tussen geloof en poëzie is niet zo vreemd. Veel religieuze ervaring kan nauwelijks anders overgebracht worden dan in poëzie: in poëzie kan het onzegbare toch gezegd worden. Poëzie lezen vereist rust en aandacht, en misschien ook wel een beetje geduld. Veel gedichten geven hun geheimen niet direct prijs en soms duurt het even vooraleer je een gedicht op waarde kunt schatten.

Tijdens de wijkavonden in mei gaan we ons in alle rust en met gepaste aandacht wagen aan de poëzie van enkele grote dichters. Nadat uw basiskennis  van poëzieanalyse is opgefrist, openen we de schatkamer van de Nederlandstalige poëzie en gaan we aan de slag. We verkennen de vorm en de beeldspraak en gaan op zoek naar wat er in de gedichten ‘gebeurt’. We richten ons daarbij zeker ook op de geloofslaag van de poëzie. Vanzelfsprekend wisselen we onze eigen gedachten, gevoelens en associaties uit. En nee, het zijn niet allemaal ‘moeilijke’ gedichten en ook niet alleen oude gedichten of rijmende gedichten. Als u zelf een gedicht wilt voorlezen en daarbij iets wilt vertellen, dan bent u daartoe bij deze van harte uitgenodigd.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty