Wijkavond Oost/Noord-Oost

21 mei 2015, 20 uur

In naam van God/religie en geweld

ds. Douwe Boelens over het nieuwste boek van Karen Armstrong

In naam van God

Op 5 januari 2015 was de officiële verschijningsdatum van de Nederlandse vertaling van Karen Armstrong’s nieuwste boek: ‘In naam van God/Religie en geweld’. Twee dagen later, op 7 januari, vond er in Parijs een gebeurtenis plaats die de wereld schokte met een kracht die herinneringen opriep aan nine-eleven: de aanslag op het hoofdkantoor van het satirische weekblad Charlie Hebdo.
Het boek van Karen Armstrong lag meteen op de voorste schappen in de boekwinkels.
Het Engelse origineel, ‘Fields of Blood/Religion and the History of Violence’, was al een jaar eerder verschenen. Karen Armstrong heeft heel wat bladzijden nodig om haar verhaal te vertellen – in de Nederlandse vertaling meer dan 500, en met voetnoten erbij zelfs meer dan 600 – maar ze heeft dan ook heel wat te vertellen.
Ze is zich ervan bewust dat tegenwoordig veel mensen denken dat de godsdiensten – en dan met name de Islam – verantwoordelijk zijn voor al het geweld dat plaatsvindt op deze wereld. Het is die simplistische opvatting over de
samenhang van ‘religie en geweld’ waar zij zich in haar boek tegen verzet.
Ze verwijst daarom naar de grote voorbeelden van humaniteit en vredelievendheid die in alle godsdiensten te vinden zijn, en tegelijkertijd laat ze zien dat een seculiere maatschappij niet altijd tot tolerantie en welzijn heeft geleid. Kortom: zonder de godsdiensten in bescherming te willen nemen, zoekt ze naar een evenwichtig, genuanceerd beeld van de samenhang tussen religie en geweld.
Bovendien probeert ze de vraag te beantwoorden waar geweld dan wel vandaan komt, en of wij daar eventueel zelf ook verantwoordelijk voor kunnen worden gehouden.
Op de Wijkavonden van 18 t/m 21 mei hoop ik u meer te vertellen over de inhoud van dit boek, in de hoop dat we er samen onze gedachten over kunnen laten gaan. U hoeft het boek zeker niet zelf gelezen te hebben, als is dat natuurlijk wel een voordeel. Ik hoop u te ontmoeten!
ds. Douwe Boelens

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty