Wijkavond Noord: Denken over dood en opstanding

17 september 2014, 20 uur

Op allerlei manieren hebben mensen van verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen gezocht naar antwoorden op de vragen rond levenseinde en dood. Er bestaat eigenlijk geen volk of samenleving waar dit geen onderwerp van doordenking zou zijn: geen mens ontkomt immers aan zijn/haar eigen levenseinde?
Velen van ons zijn opgegroeid met duidelijke voorstellingen over wat ons wacht na ons leven op deze aarde; in kerkelijke kringen werd daar vroeger uitvoerig over gesproken en geschreven. Er was ooit zoveel aandacht voor het denken over dood, opstanding, hemel en hel, eeuwig leven, dat die thema’s volledig in het centrum van de christelijke geloofsbeleving zijn komen te staan. Het aardse leven omschreef men vaak als ‘een voorportaal’ voor wat hierna komt.
In dat opzicht is er veel veranderd. In onze kerken wordt tegenwoordig zeer terughoudend gesproken over het ‘hiernamaals’, juist omdat er vroeger met zo veel stelligheid over werd gesproken.

Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat de vragen rond levenseinde en dood ook ons bezighouden. Hoe denken wij, als christelijke gelovigen uit de 21ste eeuw over een voorbestaan na onze dood? Iemand uit de gemeente formuleerde het zo: ‘Is het hiernamaals een hemelse werkelijkheid of een aards bedenksel?’
Het is de moeite waard om daar samen, aan de hand van Bijbelse en kerkelijke teksten, onze gedachten over te laten gaan. Dat zullen we doen op onze Wijkavonden in september. Natuurlijk zal niemand van ons definitieve antwoorden geven op alle vragen rond dood en opstanding, maar we kunnen elkaar wel verder helpen met onze eigen bronnen van inspiratie en hoop. Eigenlijk doen we dat ook iedere keer als we de Maaltijd vieren: dat we ons in verbondenheid met God, met elkaar en met allen die ons voorgingen richten op de eeuwigheid waaraan we nu al deelhebben.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty