Wijkavond Noord

20 april 2016, 20 uur

Thema van de wijkavond in april: ‘Geloven in de heilige Geest’

In de kerk vinden we het spreken over de Heilige Geest meestal niet eenvoudig. Misschien zijn we bang dat onze ‘nuchterheid’ in het gedrang komt, als we onszelf als dragers van de Heilige Geest zouden zien. Op de Wijkavond willen we een aantal facetten van het geloof in de Heilige Geest overdenken als essentieel onderdeel van ons belijden, ongeveer een maand voordat we het Feest van de Geest vieren.

 

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Gemeenteavond rond Joseph Wresinski