Wijkavond Noord

16 maart 2016, 20 uur

Tomás Halík: “Geduld met God/Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven”

Inleider: ds. Anne Kooi

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Bethlehemkerk in Anderlecht

Het klimaat ligt op ons bord