Wijkavond Noord

23 april 2014, 20 uur

Schepping als morele maatstaf, bij de wijkavonden april

Paulus schijft in zijn brief aan de Romeinen: “de schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.” Maar wie of wat is ‘schepping’ in het wereldbeeld, of wel in de theologie van Paulus?
Is ‘schepping’ hetzelfde als ‘natuur? Of juist helemaal niet?
Op deze wijkavond spreken we over sporen van Schepping in het licht van het ontstaan van de Bijbelboeken en van Verzoening en Voleinding.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty