Wijkavond Noord

23 november 2016, 20 uur

Onderwerp: “Gesprek met een Samaritaanse vrouw” (Johannes 4:1-42)

Inleider: dhr. Harry Sinnaghel

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Komt allen tezamen!

Kerstviering op 25 december, aanvang: 9.45 uur