Wereldwijde Week van Gebed voor Vrede in Palestina/Israël

22 september 2014, 12 uur

Naast de Vlaamse Vredesweek (21 september-2 oktober) zijn er wereldwijd in diezelfde periode initiatieven in het kader van de Wereldwijde Week van Gebed voor Vrede in Palestina/Israël (22-27 september).

Enkele jaren geleden nam de Wereldraad van Kerken het initiatief voor deze Wereldwijde gebedsweek. Overal zullen kerken de aandacht vestigen in woord en gebed op de dringende noodzaak om een einde te maken aan de blokkade van Gaza, de bezetting van de Palestijnse Gebieden en de illegale annexatie van land en bronnen door Israël. Om te komen tot een rechtvaardig vredesakkoord voor Palestijnen en Israëli’s. In Vlaanderen komt deze week wat in het gedrang door de Vlaamse Vredesweek, die in dezelfde periode valt. Om ook bij deze wereldwijde week stil te staan geef ik hier de tekst door van een lied dat werd gezongen op de avond van de dood van Jitzhak Rabin (4 november 1995):

Juich voor de vrede – Shir Lasjalom
Laat de zon opgaan, de morgen verlichten
Het zuiverste gebed zal ons niet doen terugkeren
Hij wiens vlam is gedoofd en in de aarde is begraven
geen bittere huilbui zal hem wekken
Niemand zal ons doen terugkeren
van de duisternis van het graf
hier kan noch overwinning noch lofzang van enig nut zijn
Zing daarom slechts een lied voor de vrede
fluister geen gebed
Zing daarom slechts voor de vrede
met luide stem
Laat de zon de bloesem doorschijnen
kijk niet om
laat de gevallenen rusten
Kijk hoopvol vooruit
niet door het vizier van een geweer
zingt een lied voor de liefde
en niet voor de oorlog
Zeg niet- de dag zal komen
breng die dag
want het is geen droom
Juich voor de vrede
op alle pleinen
En zing, zing een lied voor de vrede
fluister geen gebed
Zing liever een lied voor de vrede
met luide stem.

Sinds kort vullen dramatische oorlogsbeelden uit Gaza weer onze nieuwsmedia. Laten wij toch dit lied blijven zingen; laten we blijven zingen voor vrede; blijven zingen om verzoening tussen Joden en Palestijnen.
Meer info op websites: www.vpkb.be en www.worldweekforpeace.org

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty