Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen

17 januari 2016, 19 uur

De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (17 tot 24 januari 2016) heeft als thema “Het woord is aan jou” (1 Petrus 2: v. 9-10). Dit thema werd aangedragen door de Christelijke kerken in Letland. In de voorbereidende tekst voor deze Week van Gebed lezen wij:

“Zal het nog lang duren voordat Letse zendelingen naar België komen om hier van het nieuws over Jezus Christus te vertellen? Aan hun missionaire enthousiasme zal het niet liggen. Zo zeggen de Letten tijdens deze Week van Gebed: ‘Jullie zijn Gods volk en geroepen om zijn grote daden te verkondigen’.”

Waar eenheid onder de christenen ontbreekt, verliest de verkondiging aan kracht. Laten we daarom deze week van Gebed samenkomen en elkaar ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. Zo kunnen we komen tot dat waar de Letten ons toe oproepen: Samen Gods grote daden verkondigen.
Dat is al iets om over te spreken en te bidden: welke grote daden van God liggen u na aan het hart – en hoe gaan we ze verkondigen?

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Hier de webstek van de Bethlehemkerk in Anderlecht

Zondag 9 december na de kerkdienst: Schrijfmarathon Amnesty