Wandeling Europawijk

12 mei 2019, 14 uur

Ik trek het me aan !

Het vormingswerk van de VPKB organiseerde enkele themabijeenkomsten over een Geloofwaardig Europa.
De groep die op 12 maart in Mechelen samenkwam om met elkaar na te denken over de waarden van de Europese Unie, gaf hierop de volgende antwoorden: saamhorigheid, solidariteit, rechtvaardigheid, duurzaamheid, zorg voor de Schepping, vrijheid, verzoening, vergeving, barmhartigheid, naastenliefde, broederschap, gastvrijheid.
De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.
Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen (art. 2 van het Verdrag van Lissabon).

Duurzaamheid, zorg voor de Schepping en ook de zorg voor vluchtelingen en migranten zijn niet expliciet als waarden opgenomen maar komen wel in de grondrechten voor.

Veelal krijgen de economische belangen de aandacht en ook de overhand. De basis van de Europese Unie verdient echter meer aandacht en zorg.
En het is van belang om als kerken hier de vinger aan de pols te houden want juist deze waarden staan onder druk en grondrechten worden in een aantal gevallen flagrant geschonden.

Hiervoor bestaan wel mechanismen en procedures maar helaas worden deze zelden ten volle benut. De laatste activiteit in deze reeks is in Brussel:
Zondag 12 mei, 14 uur, wandeling door de Europese wijk o.l.v. Heather Roy, algemeen secretaris Eurodiaconia.

Samenkomst: om 14 uur, bureau Eurodiaconia, Jozef II straat 166, 1000 Brussel (metro Maalbeek- exit 1, of Schuman).
De wandeling wordt besloten met een korte uitleg over het werk van Eurodiaconia.

Dagtekst

Erediensten

(Alle diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven.)

Agenda

Website van de Bethlehemkerk in Anderlecht

18 augustus 2019 – Geuzenfeest in Korsele